Blog

Wszystkie newsy

Co należy wiedzieć o mikrorachunku?

Mikrorachunek to rozwiązanie, które zostało wprowadzone 1 stycznia 2020 roku, a głównym celem tej metody jest uproszczenie rozliczeń podatkowych odprowadzanych do urzędu skarbowego. To bez wątpienia ogromne udogodnienie nie tylko dla indywidualnych podatników, ale także dla przedsiębiorców. Co przede wszystkim warto wiedzieć o mikrorachunku, jakie rodzaje podatków możemy dzięki niemu opłacić i na jakich zasadach…

W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 22 Prawa przedsiębiorców, można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej – jeżeli nie zatrudnia się pracowników, z pewnymi wyjątkami. Zgodnie z następnym artykułem, przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, zaś przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie działalności…

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencję przychodów i szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, a także sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje rozporządzenie ministra finansów.

Jak działa tarcza antykryzysowa?

Pandemia, spowolnienie gospodarki, szok wywołany śmiertelnością, nowa sytuacja, zamknięcie szkół, instytucji i wielu innych jednostek, braki w produkcji wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem – w obliczu wydarzeń ostatniego roku niewątpliwie mówić należy o kryzysie. W Polsce rząd podjął się kroków w celu stabilizacji gospodarki i dania jej mimo zniechęcającej sytuacji impulsu inwestycyjnego. Najważniejszym narzędziem w walce…

Co to jest podatek od nieruchomości

Masz dom, działkę lub garaż? Dowiedz się czym jest podatek od nieruchomości i kto go płaci. Ten artykuł wyjaśni również co należy przygotować i jak trzeba zapłacić podatek od nieruchomości.

Co warto wiedzieć o podatku VAT?

VAT to niezaprzeczalnie najbardziej znany podatek, który jest związany z zakupem produktu lub usługi. Spotykamy się z nim praktycznie każdego dnia – wystarczy przejrzeć paragony z zakupów: na nich podatek VAT znajduje się pod skrótem PTU, czyli inaczej jest to Podatek od Towarów i Usług. Do płacenia VAT-u zobowiązani są przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową…

Jakie są podstawowe formy opodatkowania?

Prowadząc działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru jednej z form opodatkowania działalności gospodarczej. Wyróżniamy opodatkowanie ma zasadach ogólnych, stosując skalę podatku 18% i 32%, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Wszystko zależy od formy i rodzaju działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników oraz wysokości przychodów.

Jak prowadzić książkę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów to jedna z form prowadzenia ewidencji księgowej najczęściej wybierana przez małych przedsiębiorców. Służy do zapisywania osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów przez firmę, co stanowi podstawę ustalenia podstawy opodatkowania. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów warto powierzyć zaufanemu biuru księgowemu, który będzie prowadził ją rzetelnie oraz z zachowaniem przepisów prawa.

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona jest jednym ze sposobów rozliczenia operacji gospodarczych, jakie mają miejsce w firmie z wykorzystaniem w tym celu między innymi księgi przychodów i rozchodów. Wielu przedsiębiorców decyduje się właśnie na ten sposób rozliczania, żeby móc wliczać w koszty wydatki na prowadzenie działalności i tym samym dążyć do minimalizacji należnego do zapłaty urzędowi skarbowemu podatkowi…