Blog

Wszystkie newsy

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Podatkowa interpretacja indywidualna to pismo wydawane przed odpowiedni organ skarbowy na wniosek podatnika. Dokument ten jest nieodłącznym elementem doradztwa podatkowego i zawiera wszystkie aspekty danej sprawy, uwzględniając przepisy prawne oraz szczegółową sytuację wnioskodawcy. Narzędzie to ma za zadanie ułatwić poruszanie się w bardzo rozbudowanym otoczeniu prawnym, które jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak zoptymalizować zatrudnienie w firmie?

Optymalizacja kosztów zatrudnienia najczęściej wiąże się z redukcją ilości zatrudnianych pracowników. Pomimo tego, że pracodawca ma do tego prawo w każdym momencie trwania umowy, zazwyczaj sięga do takich rozwiązań w momencie kryzysu gospodarczego lub słabej kondycji firmy. Istnieją jednak również inne wyjątkowe sytuacje, w których optymalizacja nie jest spowodowana złą kondycją przedsiębiorstwa. W jaki sposób…

Kogo dotyczy PiT-0?

Personal Income Tax, czyli w skrócie PIT, jest rodzajem podatku bezpośredniego naliczanego od uzyskanych przychodów osoby fizycznej. Najczęściej pod pojęciem PIT rozumiane jest roczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Jest to po części prawdziwe stwierdzenie, jednak trzeba mieć świadomość, że PIT jest odprowadzony przed pracodawcę przez cały rok. W zależności od stosunku pracy każdy otrzymuje inny…

Jak sporządzić świadectwo pracy?

Zakończenie stosunku pracy wiąże się z obowiązkiem wystawienia przez pracodawcę świadectwa pracy. Dokument ten jest zbiorem najważniejszych informacji o zatrudnieniu pracownika. Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wystawienia dokumentu ostatniego dnia obowiązywania umowy.

Co należy wiedzieć o mikrorachunku?

Mikrorachunek to rozwiązanie, które zostało wprowadzone 1 stycznia 2020 roku, a głównym celem tej metody jest uproszczenie rozliczeń podatkowych odprowadzanych do urzędu skarbowego. To bez wątpienia ogromne udogodnienie nie tylko dla indywidualnych podatników, ale także dla przedsiębiorców. Co przede wszystkim warto wiedzieć o mikrorachunku, jakie rodzaje podatków możemy dzięki niemu opłacić i na jakich zasadach…

W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 22 Prawa przedsiębiorców, można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej – jeżeli nie zatrudnia się pracowników, z pewnymi wyjątkami. Zgodnie z następnym artykułem, przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, zaś przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie działalności…

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencję przychodów i szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, a także sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje rozporządzenie ministra finansów.

Jak działa tarcza antykryzysowa?

Pandemia, spowolnienie gospodarki, szok wywołany śmiertelnością, nowa sytuacja, zamknięcie szkół, instytucji i wielu innych jednostek, braki w produkcji wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem – w obliczu wydarzeń ostatniego roku niewątpliwie mówić należy o kryzysie. W Polsce rząd podjął się kroków w celu stabilizacji gospodarki i dania jej mimo zniechęcającej sytuacji impulsu inwestycyjnego. Najważniejszym narzędziem w walce…

Co to jest podatek od nieruchomości

Masz dom, działkę lub garaż? Dowiedz się czym jest podatek od nieruchomości i kto go płaci. Ten artykuł wyjaśni również co należy przygotować i jak trzeba zapłacić podatek od nieruchomości.