Blog

Wszystkie newsy

Jakie trzeba spełniać obowiązki związane z kasą fiskalną?

Zarządzanie kasą fiskalną może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Warto jednak znać swoje obowiązki i odpowiednio je realizować, aby uniknąć problemów związanych z prawem podatkowym. 

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczny dokument, który ma na celu ułatwienie kontroli podatkowej oraz usprawnienie przepływu informacji między przedsiębiorcami a organami podatkowymi. Wprowadzenie JPK jest jednym z elementów cyfryzacji polskiej administracji, mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procesów związanych z rozliczeniami podatkowymi. 

Na czym polega przekształcenie spółek?

Przekształcenie spółek to proces prawny, w wyniku którego dochodzi do zmiany formy prawnej jednej spółki na inną, przy jednoczesnym zachowaniu jej tożsamości prawnej. Proces ten jest uregulowany w polskim prawie, a jego zasady i wymagania zostały określone w Kodeksie spółek handlowych. Przekształcenie spółek może dotyczyć różnych form działalności gospodarczej, takich jak spółka jawna, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) czy spółka akcyjna (S.A.). 

Czym jest WIS?

W obszarze księgowości i finansów, narzędzia takie jak WIS, czyli System Wspomagający Księgowość, są nieodzowne dla sprawnego rozliczania przedsiębiorstw. Biuro rachunkowe Sigma-Bis z siedzibą w Kobyłce doskonale rozumie znaczenie tego narzędzia.

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Wznawianie działalności gospodarczej po przerwie może wiązać się z wieloma formalnościami i zadaniami do wykonania. Bez względu na powód przerwy, dobrze zaplanowany i odpowiednio przeprowadzony powrót do działalności jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. W tym artykule przedstawiamy praktyczne wskazówki, które pomogą Ci wznowić swoją działalność gospodarczą z powodzeniem.

Od czego są zależne ceny usług księgowych?

Księgowość to jedna z kluczowych dziedzin w biznesie. Właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokładna obsługa kadrowo-płacowa to podstawa, która wpływa na stabilność finansową firmy. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest zatem bardzo ważny. Jednym z najważniejszych czynników, na które trzeba zwrócić uwagę, są ceny usług księgowych. W tym artykule przedstawimy, od czego zależą ceny usług księgowych.

Czym jest uproszczona księgowość i kto może ją prowadzić?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zadaniem każdego przedsiębiorcy. W zależności od wielkości firmy oraz wysokości osiąganych obrotów zależeć będzie czy księgowość obowiązuje w pełnym wymiarze, czy też w uproszczonej formie. Księgowość pełna, którą zajmuje się biuro rachunkowe Sigmabis z Kobyłki polega na prowadzeniu kompleksowej ewidencji księgowej wraz z księgą handlową, księgą przychodów i rozchodów, ewidencją VAT, ewidencją środków trwałych i rozliczaniem z tytułu podatku dochodowego. Księgowość uproszczona natomiast skierowana jest do jednoosobowych lub małych firm.

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych?

Coroczne sprawozdanie finansowe to dokument przygotowywany w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy. Przedstawia ono sytuację finansową danej jednostki gospodarczej, prezentując uzyskane przez nią wyniki oraz przepływy pieniężne. Poprawność i rzetelność sporządzonego sprawozdania finansowego weryfikują zewnętrzni audytorzy. Celem działania jest sprawdzenie wiarygodności informacji zawartych w dokumencie, a następnie porównanie ich z faktyczną sytuacją finansową przedsiębiorstwa.

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Wybór formy opodatkowania to jedno z najważniejszych zadań stojących przed założycielem działalności gospodarczej. Formę tę określa się na etapie wypełniania i składania wniosku o założenie firmy. Aktualne przepisy pozwalają na wybór jednej z trzech opcji, do których zalicza się skalę podatkową funkcjonującą na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decyzja o wybraniu konkretnej formy opodatkowania może zostać odsunięta w czasie, a informacja na ten temat pominięta podczas składania wniosku. Warto jednakże pamiętać o konieczności aktualizacji wpisu w CEiDG najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego przychodu.