Blog

Wszystkie newsy

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Wznawianie działalności gospodarczej po przerwie może wiązać się z wieloma formalnościami i zadaniami do wykonania. Bez względu na powód przerwy, dobrze zaplanowany i odpowiednio przeprowadzony powrót do działalności jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. W tym artykule przedstawiamy praktyczne wskazówki, które pomogą Ci wznowić swoją działalność gospodarczą z powodzeniem.

Od czego są zależne ceny usług księgowych?

Księgowość to jedna z kluczowych dziedzin w biznesie. Właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokładna obsługa kadrowo-płacowa to podstawa, która wpływa na stabilność finansową firmy. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest zatem bardzo ważny. Jednym z najważniejszych czynników, na które trzeba zwrócić uwagę, są ceny usług księgowych. W tym artykule przedstawimy, od czego zależą ceny usług księgowych.

Czym jest uproszczona księgowość i kto może ją prowadzić?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zadaniem każdego przedsiębiorcy. W zależności od wielkości firmy oraz wysokości osiąganych obrotów zależeć będzie czy księgowość obowiązuje w pełnym wymiarze, czy też w uproszczonej formie. Księgowość pełna, którą zajmuje się biuro rachunkowe Sigmabis z Kobyłki polega na prowadzeniu kompleksowej ewidencji księgowej wraz z księgą handlową, księgą przychodów i rozchodów, ewidencją VAT, ewidencją środków trwałych i rozliczaniem z tytułu podatku dochodowego. Księgowość uproszczona natomiast skierowana jest do jednoosobowych lub małych firm.

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych?

Coroczne sprawozdanie finansowe to dokument przygotowywany w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy. Przedstawia ono sytuację finansową danej jednostki gospodarczej, prezentując uzyskane przez nią wyniki oraz przepływy pieniężne. Poprawność i rzetelność sporządzonego sprawozdania finansowego weryfikują zewnętrzni audytorzy. Celem działania jest sprawdzenie wiarygodności informacji zawartych w dokumencie, a następnie porównanie ich z faktyczną sytuacją finansową przedsiębiorstwa.

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Wybór formy opodatkowania to jedno z najważniejszych zadań stojących przed założycielem działalności gospodarczej. Formę tę określa się na etapie wypełniania i składania wniosku o założenie firmy. Aktualne przepisy pozwalają na wybór jednej z trzech opcji, do których zalicza się skalę podatkową funkcjonującą na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decyzja o wybraniu konkretnej formy opodatkowania może zostać odsunięta w czasie, a informacja na ten temat pominięta podczas składania wniosku. Warto jednakże pamiętać o konieczności aktualizacji wpisu w CEiDG najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego przychodu.

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Podatkowa interpretacja indywidualna to pismo wydawane przed odpowiedni organ skarbowy na wniosek podatnika. Dokument ten jest nieodłącznym elementem doradztwa podatkowego i zawiera wszystkie aspekty danej sprawy, uwzględniając przepisy prawne oraz szczegółową sytuację wnioskodawcy. Narzędzie to ma za zadanie ułatwić poruszanie się w bardzo rozbudowanym otoczeniu prawnym, które jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak zoptymalizować zatrudnienie w firmie?

Optymalizacja kosztów zatrudnienia najczęściej wiąże się z redukcją ilości zatrudnianych pracowników. Pomimo tego, że pracodawca ma do tego prawo w każdym momencie trwania umowy, zazwyczaj sięga do takich rozwiązań w momencie kryzysu gospodarczego lub słabej kondycji firmy. Istnieją jednak również inne wyjątkowe sytuacje, w których optymalizacja nie jest spowodowana złą kondycją przedsiębiorstwa. W jaki sposób…

Kogo dotyczy PiT-0?

Personal Income Tax, czyli w skrócie PIT, jest rodzajem podatku bezpośredniego naliczanego od uzyskanych przychodów osoby fizycznej. Najczęściej pod pojęciem PIT rozumiane jest roczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Jest to po części prawdziwe stwierdzenie, jednak trzeba mieć świadomość, że PIT jest odprowadzony przed pracodawcę przez cały rok. W zależności od stosunku pracy każdy otrzymuje inny…

Jak sporządzić świadectwo pracy?

Zakończenie stosunku pracy wiąże się z obowiązkiem wystawienia przez pracodawcę świadectwa pracy. Dokument ten jest zbiorem najważniejszych informacji o zatrudnieniu pracownika. Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wystawienia dokumentu ostatniego dnia obowiązywania umowy.