Osoba pisząca ołówkiem po kartceObsługa kadrowo-płacowa

Administracyjna obsługa kadrowo-płacowa to obowiązek wszystkich – zarówno małych, średnich, jak i większych – przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i usługowego, w których prowadzone są sprawy osobowe pracowników. Zakres usług związanych z tym działem jest bardzo obszerny, a osoby wykonujące je powinny być na bieżąco z wszelkimi wprowadzanymi w tym zakresie zmianami czy nowymi ustawami.
Zarządzanie dokumentacją pracowników, a także związaną z przebiegiem ich zatrudnienia jest bowiem niezwykle odpowiedzialnym zadaniem i wymaga wiele czasu poświęconego na to każdego miesiąca. Wymaga dokładnej znajomości zasad tworzenia niezbędnej dokumentacji oraz terminów i instytucji, do których należy składać wnioski.

 

Co daje outsourcing obsługi kadrowo-płacowej?

Outsourcing obsługi kadrowo-płacowej w ręce profesjonalistów może przynieść Państwu mnóstwo korzyści. Przede wszystkim zyskają Państwo wiele dodatkowego czasu, który pozwoli się Wam skupić na realizacji strategicznych celów lub podejmowaniu nowych inwestycji w celu dalszego rozwoju firmy. W naszym biurze rachunkowym pomagamy przede wszystkim w prowadzeniu dokumentacji, odciążając tym samym pracowników firmy z wykonywania czynności administracyjnych.

Co więcej, współpraca z nami pozwoli Państwu oszczędzić fundusze przeznaczone na finansowanie szkoleń dla personelu dotyczących zmian w prawie pracy czy zakup, a także regularne aktualizacje oprogramowania kadrowo-płacowego. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych, a także przejmujemy pełną odpowiedzialność wobec ZUS-u.

 

Co wchodzi w zakres obsługi kadr i płac?

Chcąc zapewnić naszym Klientom jak najlepszą i najpełniejszą obsługę, do każdej współpracy podchodzimy indywidualnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie szczegółowo dostosować zakres naszych usług do potrzeb danego przedsiębiorstwa, by mogło ono sprawnie funkcjonować. Wszystkim naszym Klientom zapewniamy także doradztwo podatkowe oraz z zakresu innych kwestii księgowych lub kadrowych. Prowadzimy pełną obsługę kadrową i płacową firmy, w której zakres wchodzi:

  • przygotowywanie umów określających stosunek pracy,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej,
  • przygotowywanie wszelkich dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę lub w trakcie procesu zatrudnienia,
  • sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie kartoteki wynagrodzeń,
  • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych (pełen zakres),
  • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, a także ewidencja urlopów,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS,

Dokonujemy również wszelkich niezbędnych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz przygotowujemy deklaracje zgłoszeniowe, a także rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik. Ponadto wszystkim naszym Klientom zapewniamy doradztwo w wyborze wariantu ubezpieczeniowego, który będzie najkorzystniejszy wobec specyfiki prowadzonej działalności oraz w zakresie przepisów obejmujących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.