Kobieta analizująca wykresyPełna księgowość

Pełna księgowość wiąże się z prowadzeniem najbardziej rozbudowanego rodzaju ksiąg rachunkowych, a więc – dotrzymaniem wielu terminów i istotnych obowiązków. Jest to skomplikowana forma rozliczeń, która dotyczy przede wszystkim największych i obracających dużymi kwotami firm. Pełną księgowość mają obowiązek prowadzić m.in. spółki handlowe, a także osoby cywilne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym były równe lub przekroczyły 2 mln euro przeliczone na walutę polską.

Warto jednak wspomnieć, że pozostałe działalności, które nie przekroczyły wspomnianego progu, również mogą zdecydować się na dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych. Taka decyzja daje dużą przejrzystość rachunków, jednak z racji konieczności prowadzenia ich w sposób niezwykle szczegółowy, warto wówczas zdecydować się na pomoc profesjonalnego biura rachunkowego. Procedury z prowadzeniem ksiąg rachunkowych są bowiem nie tylko czasochłonne, ale wymagają także dużego doświadczenia oraz praktycznej wiedzy.

 

Na czym polega pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości łączy się z niezwykle skrupulatnym oraz precyzyjnym zapisywaniem wszelkich rozliczeń, a także transakcji finansowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo. W ich zakres wchodzą przede wszystkim dokumenty kupna i sprzedaży, przelewy wychodzące i przychodzące, a także operacje magazynowe. Do rozliczeń, jakie prowadzone są w ramach ksiąg rachunkowych, należy zaliczyć:

  • konta księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald z księgi głównej oraz sald z księgi pomocniczej,
  • inwentarz – wykaz składników aktywów i pasywów,
  • dzienniki.

W odróżnieniu od usług rachunkowych dla małych firm, prowadzenie ksiąg handlowych daje możliwość dokładniejszego i szybszego wglądu w sytuację finansową spółki, co może być niezwykle istotne szczególnie z perspektywy udziałowców. Na ich podstawie sporządzane są także zestawienia zysków i strat, a to z kolei stanowi wartościową podstawę do planowania podejmowanych inwestycji lub innych decyzji finansowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą prowadzenia pełnej księgowości przez nasze biuro lub chcieliby poznać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Udzielimy wówczas wszelkich dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na każde pytanie.