księgowość

Czym jest uproszczona księgowość i kto może ją prowadzić?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zadaniem każdego przedsiębiorcy. W zależności od wielkości firmy oraz wysokości osiąganych obrotów zależeć będzie czy księgowość obowiązuje w pełnym wymiarze, czy też w uproszczonej formie. Księgowość pełna, którą zajmuje się biuro rachunkowe Sigmabis z Kobyłki polega na prowadzeniu kompleksowej ewidencji księgowej wraz z księgą handlową, księgą przychodów i rozchodów, ewidencją VAT, ewidencją środków trwałych i rozliczaniem z tytułu podatku dochodowego. Księgowość uproszczona natomiast skierowana jest do jednoosobowych lub małych firm.

 

Na czym polega uproszczona księgowość?

Księgowość uproszczona polega na prowadzeniu jednolitej ewidencji przychodów, kosztów i rozrachunków. Nie ma więc konieczności prowadzenia osobnej ewidencji księgowej dla każdego rodzaju operacji. Takie rozwiązanie to mniej formalności i niższe koszty. Ponadto księgowość uproszczona może być prowadzona przez osobę, która nie ma wykształcenia i uprawnień rachunkowych. Zasady obowiązujące podczas stosowania księgowości uproszczonej zostały uregulowane w Ustawie o rachunkowości oraz ustawach podatkowych dotyczących podatku dochodowego PIT, oraz podatku od towarów i usług VAT.

 

Kto zajmuje się prowadzeniem uproszczonej księgowości?

Uproszczoną księgowość może prowadzić zarówno przedsiębiorca, jak i osoba upoważniona przez właściciela firmy. Konieczne jest zachowanie szczególnej staranności i rzetelność, gdyż wszelkie błędy mogą skutkować konsekwencjami prawnymi nakładanymi przez Urząd Skarbowy. Najlepszym rozwiązaniem jest oddelegowanie księgowości do zewnętrznego podmiotu, jakim jest biuro rachunkowe. Pozwoli to na zachowanie ksiąg w porządku, a zaoszczędzony czas poświęcić na rozwój firmy i realizacje nowych zleceń.