podatek liniowy mężczyzna wykonujący wyliczenia

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Wybór formy opodatkowania to jedno z najważniejszych zadań stojących przed założycielem działalności gospodarczej. Formę tę określa się na etapie wypełniania i składania wniosku o założenie firmy. Aktualne przepisy pozwalają na wybór jednej z trzech opcji, do których zalicza się skalę podatkową funkcjonującą na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decyzja o wybraniu konkretnej formy opodatkowania może zostać odsunięta w czasie, a informacja na ten temat pominięta podczas składania wniosku. Warto jednakże pamiętać o konieczności aktualizacji wpisu w CEiDG najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego przychodu.

 

Zasada ogólna opodatkowania – czym się wyróżnia?

W wyborze odpowiedniej formy opodatkowania pomocne może okazać się wsparcie ze strony doradcy podatkowego lub finansowego. Najczęściej stosowana forma to zasady ogólne, które mówią o tym, że firma będzie rozliczana na podstawie jej dochodu – istotna jest w tym przypadku kwota będąca przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Konieczne jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, a także sporządzenie spisu z natury, czyli inwentaryzacji nabytych towarów i materiałów.

 

Podatek liniowy a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kolejną popularną formą opodatkowania jest podatek liniowy określający stawkę podatku w wysokości 19% od uzyskanego dochodu firmy. Inną opcją jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kuszące wydają się niskie stawki ryczałtu, które rozpoczynają się od 2% i zależą od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania to ważna decyzja, która powinna zostać podjęta w sposób przemyślany, a co najważniejsze – korzystny dla przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego firmy.