przekazywanie świadectwa pracyJak sporządzić świadectwo pracy?

Zakończenie stosunku pracy wiąże się z obowiązkiem wystawienia przez pracodawcę świadectwa pracy. Dokument ten jest zbiorem najważniejszych informacji o zatrudnieniu pracownika. Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wystawienia dokumentu ostatniego dnia obowiązywania umowy.

 

Co powinno zawierać poprawnie wypełnione świadectwo pracy?

Aby świadectwo pracy było prawidłowo wypełnione, powinno ono zawierać szereg niezbędnych informacji o przebiegu zatrudnienia pracownika. Do najważniejszych zalicza się oczywiście takie dane jak: zajmowane stanowisko, okres zatrudnienia, czy wymiar etatu. Nie można jednakże zapomnieć o informacji dotyczącej trybu rozwiązania umowy lub wyjaśniania powodu wygaśnięcia współpracy pomiędzy. W świadectwie pracy powinno uwzględnić także liczbę urlopu wypoczynkowego, który został wykorzystany w danym roku kalendarzowym. Nie można zapomnieć także o informacji na temat dodatkowych dni wolnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, czyli: urlop bezpłatny, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy. Warto wspomnieć także o wykonywaniu przez pracownika pracy tymczasowej z wyszczególnieniem okresu oraz podmiotu, dla którego były wykonywane owe zadania.

Do pozostałych informacji, które zawarte zostają w świadectwie pracy, zalicza się:

  • liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie oraz dni, za które pracownik zrzekł się prawa do wynagrodzenia (art. 92 Kodeksu pracy),
  • liczbę dni, w których pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy (art. 188 Kodeksu pracy),
  • informacje nt. okresu, za który przysługuje pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem czasu trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 361 § 1 Kodeksu pracy),
  • informacji nt. okresu czynnej służby wojskowej,
  • informacji nt. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach,
  • informacji nt. okresu nieskładkowego w trakcie trwania współpracy,
  • a także szczególne dane umieszczone w dokumencie na wyraźne żądanie pracownika, np. informacja o jego zarobkach.

 

Najczęstszy błąd podczas wystawiania świadectwa pracy

Najczęstszym błędem popełnianym na etapie wystawiania świadectwa jest przekonanie, że pracodawca ma na to czas do 7 dni od zakończenia stosunku pracy. Nic bardziej mylnego, ponieważ w myśl obowiązującej aktualnie ustawy, pracownik powinien otrzymać dokument świadczący o odbytej pracy ostatniego dnia trwania umowy. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku, gdy na dokumencie znajdą się nieprawdzie informacje, pracownik w ciągu kolejnych 14 dni ma prawo do wystąpienia z prośbą o poprawę treści świadectwa.

Wystawienie świadectwa pracy leży w obowiązku pracodawcy, który zadanie te może zlecić firmie zajmującej się outsourcingiem obsługi kadrowo-płacowej.