tarcza antykryzysowaJak działa tarcza antykryzysowa?

Pandemia, spowolnienie gospodarki, szok wywołany śmiertelnością, nowa sytuacja, zamknięcie szkół, instytucji i wielu innych jednostek, braki w produkcji wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem – w obliczu wydarzeń ostatniego roku niewątpliwie mówić należy o kryzysie. W Polsce rząd podjął się kroków w celu stabilizacji gospodarki i dania jej mimo zniechęcającej sytuacji impulsu inwestycyjnego. Najważniejszym narzędziem w walce z kryzysem stała się tarcza antykryzysowa, której poświęcamy ten artykuł.

 

Co to jest tarcza antykryzysowa? Na czym polega?

Tarcza antykryzysowa, chociaż należałoby właściwie powiedzieć tarcze kryzysowe, to program – zbiór aktów prawnych wprowadzających szereg rozwiązań gospodarczych, podatkowych i technicznych, które ustawodawca uchwalał na przestrzeni miesięcy trwania pandemii koronawirusa. W założeniu ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem, a opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych.

Polski program ratowania gospodarki przewidział szereg narzędzi mających pomóc przedsiębiorcom w ciężkim momencie. Dotyczą one małych i średnich firm, a także ich pracowników. W ramach tarczy antykryzysowej można uzyskać dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników, zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych, a także pożyczki i dofinansowania. Przy złożeniu odpowiedniego wniosku – pomoc nie jest bowiem udzielana z urzędu – niezwykle pomocne okaże się biuro rachunkowe.

Wśród ułatwień wynikających z tarczy należy wskazać możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli, przedłużenie dla niektórych firm do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, umożliwienie uzyskiwania przez niektórych przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, elastyczność kształtowania właściwości miejscowej w KAS w celu ułatwienia klientom załatwiania spraw i wiele innych.