pitKogo dotyczy PiT-0?

Personal Income Tax, czyli w skrócie PIT, jest rodzajem podatku bezpośredniego naliczanego od uzyskanych przychodów osoby fizycznej. Najczęściej pod pojęciem PIT rozumiane jest roczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Jest to po części prawdziwe stwierdzenie, jednak trzeba mieć świadomość, że PIT jest odprowadzony przed pracodawcę przez cały rok. W zależności od stosunku pracy każdy otrzymuje inny druk PIT, zawierający zestawienie dochodów i wysokość odprowadzonych podatków z całego roku. Jednym z nowszych i bardzo specyficznych rodzajów jest PIT-0.

 

Komu przysługuje PIT-0?

PIT-0 otrzymują osoby zwolnione z odprowadzania podatku dochodowego. Aby móc zaliczyć się do tego grona należy spełnić kilka bardzo istotnych warunków. Pierwszym z nich jest wiek. Aby osoba była zwolniona z podatku dochodowego, nie może przekroczyć 26 roku życia. Osoby powyżej tego progu będą musiały się rozliczyć bez dodatkowej ulgi. Kolejnym warunkiem otrzymania PIT-0 jest zawarty stosunek pracy. W tym charakterze respektowane będą:

  • umowa o pracę,
  • stosunek służbowy – nazywane jest inaczej mianowaniem i jest bardzo często stosowane w służbach cywilnych, samorządach oraz wśród nauczycieli akademickich,
  • Praca nakładcza – jest to połączenie umowy o pracy z umową zlecenie. W takim stosunku pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracy na określonym poziomie,
  • Spółdzielczy stosunek pracy – stosunek został uregulowany w ustawie prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dotyczy osób będących członkami spółdzielni,
  • Umowa zlecenie – pod warunkiem, że kwota umowy przekroczyła 200 zł brutto.

Z ulgi nie skorzystają osoby, które mimo młodego wieku są zatrudnione na umowę o dzieło, umowę zlecenia o wartości do 200 zł brutto, umowy zlecenia ze zbyciem praw autorskich oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

 

Jaki jest limit dochodu przy PIT-0?

Dodatkowymi ograniczeniami, jakie towarzyszą zwolnieniu z podatku dochodowego, jest wysokość rocznego przychodu. Mianowicie – kwota zwolniona z podatku nie może przekraczać 85 528 zł, bez względu na ilość zawartych umów. Oznacza to, że jeżeli osoba przekroczy powyższą kwotę, nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Zapraszamy serdecznie do kontaktu ze specjalistami, którzy służą fachowym doradztwem podatkowym.