dokumentyJak wznowić działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 22 Prawa przedsiębiorców, można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej – jeżeli nie zatrudnia się pracowników, z pewnymi wyjątkami. Zgodnie z następnym artykułem, przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, zaś przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jak jednak wznowić działalność?

 

Jak wnieść wniosek o wznowienie działalności gospodarczej po jej zawieszeniu?

Na wstępie zaznaczmy, że w wypadku zawieszenia działalności gospodarczej na określony czas, po jego upływie wznowienie następuje automatycznie. Aby samodzielnie wznowić działalność gospodarczą należy więc złożyć wniosek do CEIDG. Można to zrobić podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Ostatnia opcja realizowana jest przez rządową stronę służącą zmianie danych firmy w Centralnej Ewidencji, do której wystarczy się zalogować.

Jak widać, nie jest to proces skomplikowany. Co istotne jednak, należy pamiętać o obowiązkach podatkowych, które mogą się w związku ze wznowieniem pojawić – w kwestii tej nieocenione jest zawsze biuro rachunkowe, które w ramach swojej działalności dba nie tylko o same rozliczenia, ale także o ich terminowość. Pamięć o kwestiach związanych ze zobowiązaniami podatkowymi czy ubezpieczeniami społecznymi warto zatem powierzyć profesjonaliście w celu uniknięcia potknięć.

Nieco inaczej kształtuje się odwieszenie działalności gospodarczej wpisanej do KRS-u. W jej przypadku nie istnieje możliwość zawieszenia działalności na czas nieokreślony. Wznowienie działalności następuje automatycznie po upływie 24 miesięcy lub okresu, na który została zawieszona. Aby samodzielnie wznowić działalność wpisaną do KRS-u, należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego. Można to zrobić osobiście albo listownie – nie istnieje jeszcze platforma podobna do strony rządowej udostępnionej dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Konieczne będzie samodzielne wypełnienie odpowiedniego formularza.