znak zapytaniaJakie są podstawowe formy opodatkowania?

Prowadząc działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru jednej z form opodatkowania działalności gospodarczej. Wyróżniamy opodatkowanie ma zasadach ogólnych, stosując skalę podatku 18% i 32%, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Wszystko zależy od formy i rodzaju działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników oraz wysokości przychodów.

Przepisy podatkowe oraz zasady opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej muszą spełniać określone warunki. Aby uniknąć błędów w rozliczeniu oraz jaką formę opodatkowania wybrać warto skorzystać z pomocy specjalistów. W bardzo szerokim zakresie świadczy usługi Kancelaria Dyplomowanego Księgowego mgr inż. Grażyny Plucińskiej. Działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne może być opodatkowana na zasadach ogólnych. Wówczas opodatkowaniem podlega dochód, czyli różnica między przychodem a kosztami ich uzyskania. Skala wynosi 18% lub 32% i uzależniona jest od uzyskanego dochodu. Cechami takiego opodatkowania jest prowadzenie ewidencji na podstawie książki przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pracowników, obowiązek składania deklaracji i zeznań rocznych, możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku oraz rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy. W prowadzeniu wszystkich form działalności gospodarczej możemy wybrać opodatkowanie z zastosowaniem podatku liniowego. Stawka niezależnie od dochodu wynosi 19%. Wówczas musimy złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym. Cechami takiego podatku jest jednolita stawka 19 bez możliwości korzystania z ulg podatkowych, prowadzenie ewidencji księgowej, uwzględnienie kosztów uzyskania oraz rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

 

Dla kogo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa to formy opodatkowani, które nie zawsze będą mogły być stosowane. W przypadku spółek wszyscy wspólnicy muszą wybrać jednakową formę opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w takiej formie mogą rozliczać się osoby, które prowadzą działalność zarówno jednoosobową, jak i spółki cywilne osób fizycznych, oraz uzyskują przychody z najmu lub dzierżawy. Cechami takiego opodatkowania jest obowiązek przechowywania dowodów zakupu i ewidencjonowania przychodu. Właściciel nie prowadzi ksiąg rachunkowych, a wysokość podatku uzależniona jest od przychodu. W tej formie opodatkowania jest możliwość korzystania z ulg podatkowych oraz należy rozliczać zaliczki na podatek dochodowy. Należy złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie skarbowym. Najprostszą formą opodatkowania, jest karta podatkowa. Korzystać z niej mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne prowadzone przez osoby fizyczne, oraz drobne działalności transportowe, gospodarcze, wolne zawody. Cechami takiego opodatkowania jest brak ewidencji, zaliczek na podatek dochodowy, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, jedynie składa się PIT 16A. Przy tej formie opodatkowani należy złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym, a podatek jest kwotą stałą, która ustala naczelnik urzędu skarbowego, niezależnie od uzyskanego przychodu. Podatek uzależniony jest od miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność, jej charakteru oraz wymiaru zatrudnienia. Obowiązkiem podatnika jest wystawianie faktur sprzedaży lub wykonania usługi na życzenie klienta oraz ich przechowywanie.