księgowość rachunkowość różniceCzym się różni księgowość od rachunkowości?

Bardzo często terminy księgowość i rachunkowość stosuje się zamiennie. Jest to błąd. Pojęcie rachunkowości jest terminem znacznie szerszym, a księgowość stanowi jego integralną część. Choć oba pojęcia dotyczą tej samej dziedziny, nie powinno się ich uznawać za jednoznaczne. Prowadząc firmę, warto wiedzieć, na czym polega różnica i czy jest ona istotna w prawidłowym funkcjonowaniu jej działalności. Przyjrzyjmy się obu tym terminom.

 

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość to pojęcie szerokie. Składa się na nie zarówno część księgowa, jak i rachunkowa oraz sprawozdawcza. Rachunkowość zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz prezentacją informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje co do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki rachunkowości wiemy, jak wygląda sytuacja finansowa naszej firmy bądź przedsiębiorstwa. Mając takie informacje, można w odpowiednim momencie poprawić kondycję majątkową firmy, uniknąć bankructwa lub przewidzieć niepotrzebne ryzyko. Rachunkowość analizuje sytuację firmy z trzech perspektyw: finansowej, zarządczej i podatkowej.

 

Czym jest księgowość?

Księgowość jest jednym z działów rachunkowości. Można ją inaczej nazywać systemem rejestracyjnym i zapisem wszelkich działań gospodarczych firmy lub przedsiębiorstwa. Zbiera informacje na temat zakupów, sprzedaży, inwestycji oraz pensji pracowników czy kosztów podatków. Księgowość bardzo często jest określana technicznym aspektem rachunkowości.

Większość firm zatrudnia bądź korzysta z usług księgowej, której obowiązkiem jest:

  • prowadzenie księgi rachunkowej firmy,
  • katalogowanie firmowych dokumentów,
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
  • wycena pasywów i aktywów,
  • tworzenie zestawień obrotów i sald,
  • składanie deklaracji ZUS,
  • weryfikacja dowodów księgowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • składanie deklaracji podatkowych,
  • nadzór nad rozliczeniami z kontrahentami oraz instytucjami publicznymi.