praca z kalkulatoremCzym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona jest jednym ze sposobów rozliczenia operacji gospodarczych, jakie mają miejsce w firmie z wykorzystaniem w tym celu między innymi księgi przychodów i rozchodów. Wielu przedsiębiorców decyduje się właśnie na ten sposób rozliczania, żeby móc wliczać w koszty wydatki na prowadzenie działalności i tym samym dążyć do minimalizacji należnego do zapłaty urzędowi skarbowemu podatkowi VAT. Jednak księga przychodów i rozchodów to nie jedyna forma uproszczonej księgowości. Dzisiejszym wpisem, mamy nadzieję przybliżyć wam sposób prowadzenia księgowości księgowością uproszczoną.

 

Czy księgowość uproszczona dobra jest dla wszystkich?

Wybór optymalnego sposoby rozliczania działań firmy jest trudny. Przedsiębiorca musi dokonać wyboru sposobu rozliczania jeszcze przed uruchomieniem firmy. Znajomość dokładnie zalet każdego z możliwych rozwiązań pozwala w pełni zoptymalizować sposób zarządzania firmą. W przypadku księgowości uproszczonej istnieją trzy sposoby rozliczania ze skarbówką bez konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych, a mianowicie:

  • karta podatkowa – która polega na płaceniu stałej kwoty zobowiązania podatkowego, niezależnej od wysokości uzyskiwanego dochodu. Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju, przedmiotu działalności firmy, liczby zatrudnianych osób, oraz liczby mieszkańców, zamieszkujących miejscowość, w której jest prowadzona firma,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ta forma księgowości uproszczonej zwykle wybierana jest przez właścicieli z branż gastronomicznej czy też budowlanej, niektórych wolnych zawodów, czy osób działających w tzw. handlu. W tym sposobie rozliczania podatnik płaci określoną stawkę podatku (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%), zależną wyłącznie od rodzaju wykonywanej przez niego działalności. Jednym z podstawowych minusów tego rozwiązania jest konieczność regulowania podatku, nawet w sytuacji, gdy przychody nie pokryły w danym miesiącu kosztów. Roczny przychód podmiotów rozliczających się ryczałtem nie może być wyższy niż 150 tys. euro,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – to najpopularniejsze rozwiązanie wśród mikro i małych firm, których roczny przychód firmy nie przekracza 1,2 mln euro. Może występować w wariancie liniowym (stała stawka opodatkowania równa 19%) lub na zasadach ogólnych (ze stawkami opodatkowania 18% i 23%). Korzyścią dla prowadzących rozliczenia w tej formie jest fakt, że płacą podatek tylko wtedy, kiedy wygenerują w danym okresie rozliczeniowym zysk.

 

Jakie są zalety księgowości uproszczonej?

Do podstawowych korzyści, jakie odnoszą przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na księgowość uproszczoną, należy zaliczyć:

  • dość przystępne, łatwe do zrozumienia zasady prowadzenia rozliczeń operacji gospodarczych,
  • niskie koszty prowadzenia, często można bowiem prowadzić księgowość samodzielnie, bez pomocy księgowego,
  • pozwala korzystać z różnego rodzaju udogodnień, jak np. usługi księgowości internetowej.

Co jest wadą tego systemu rozliczeń? Przede wszystkim konieczność stałego śledzenia aktualnych przepisów prawno-podatkowych w przypadku samodzielnego prowadzenia księgowości internetowej, co jednak łatwo można zniwelować, chociażby poprzez współpracę z takim biurem rachunkowym jak nasze.