rozliczanie podatkówCzęste błędy popełniane przy rozliczaniu podatków

Rozliczanie podatków każdego może przyprawić o prawdziwy ból głowy. Niestety, błędy, wynikające z niewiedzy lub popełnione przez nieuwagę mogą skutkować problemami w Urzędzie Skarbowym. Dlatego warto zlecić sporządzenie rozliczenia profesjonalnemu biurowi rachunkowemu. Sprawdź w naszym wpisie, jakie błędy podatnicy popełniają najczęściej.

 

Nieprawidłowe wpisanie danych osobowych jako najczęstszy błąd

Do najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym należą błędy, popełniane przez nieuwagę. Podatnicy mylą się przede wszystkim podczas wpisywania danych identyfikacyjnych podatnika, podają niewłaściwą kolejność małżonków, a nawet wpisują błędne nazwiska. Zdarzają się omyłki w dacie urodzenia numerze NIP lub PESEL. Zlecając sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego naszym pracownikom biura rachunkowego, możesz mieć pewność, że tego typu błędy nie zostaną popełnione. Nasi fachowcy bardzo dokładnie i skrupulatnie wypełnią zeznanie, sprawdzając parokrotnie poprawność wprowadzonych danych przed wysłaniem pisma do urzędu. Odpowiednio oznaczą podatnika oraz małżonka, pamiętając, by poprawnie wpisać nazwiska osób, które zmieniły stan cywilny i w związku z tym przyjęły nowe nazwisko. Przeniosą także dane liczbowe z informacji podatkowych, otrzymanych od pracodawcy.

 

Błędne wybranie formularza i brak załączników przyczynami braku akceptacji rozliczenia

Kolejnym błędem, często popełnianym przez podatników podczas rozliczania podatków jest wybranie przez nich złego formularza druku PIT. Ponieważ wzory formularzy zmieniają się co roku i łatwo jest się pomylić, warto zaufać naszym księgowym z biura rachunkowego. Nasi pracownicy z pewnością wybiorą aktualnie obowiązujący formularz, ważny w roku składania deklaracji podatkowej. Dopilnują oni również, by do zeznania został dołączony odpowiedni załącznik, stanowiący nieodłączny element zeznania podatkowego, co jest szczególnie istotne w przypadku ulg. Pamiętaj – roczne zeznanie podatkowe, złożone na niekatulanym formularzu lub bez dołączonego załącznika, o którym mowa w treści zeznania, jest uważane za nieważne.

 

Nieprawidłowe obliczenia i brak podpisu, czyli typowe błędy podatnika

Błędy formalne to jeden typ pomyłek, często zdarzających się w zeznaniach podatkowych. Drugim typem błędów są pomyłki w obliczeniach. Podatnicy najczęściej mylą się podczas sumowania kwot z druków Pit-11, a także w nieprawidłowy sposób zaokrąglają otrzymane wyniki. Kolejnym problemem jest niewłaściwe naliczanie ulg oraz odliczanie darowizn, w tym na przykład ulgi prorodzinnej. Ulgę należy naliczać za każdy miesiąc, a nie, jak robią to podatnicy, odliczać w całości. Aby tych uniknąć tych błędów, bardzo poważnie traktowanych przez Urząd Skarbowy, skorzystaj z naszych usług.

Jeśli natomiast wypełniasz zeznanie samodzielnie, nie zapomnij złożyć swojego podpisu formularzu. Jeśli tego nie zrobisz, zgłoszenie będzie potraktowane jako nieważne.